สำรองห้องพัก

การันตีราคาที่ดีที่สุด

ห้องกมลทิพย์ บอลรูม สถานที่อเนกประสงค์สำหรับจัดการประชุมและการสัมมนาขนาดใหญ่
ห้องกมลทิพย์ บอลรูม สถานที่อเนกประสงค์สำหรับจัดการประชุมและการสัมมนาขนาดใหญ่
รวมถึงยังเป็นสถานที่รองรับการจัดงานสังสรรค์ในรูปแบบกาล่า ดินเน่อร์ หรืองานเลี้ยงพิเศษขององค์กรได้อย่างดีเยี่ยม
รวมถึงยังเป็นสถานที่รองรับการจัดงานสังสรรค์ในรูปแบบกาล่า ดินเน่อร์ หรืองานเลี้ยงพิเศษขององค์กรได้อย่างดีเยี่ยม
เปลี่ยนบรรยากศงานเลี้ยงหรือกิจกรรมของคุณด้วยการรังสรรค์งานกลางแจ้ง ท่ามกลางความงดงามของลานสวนสวยๆ ในโรงแรม
เปลี่ยนบรรยากศงานเลี้ยงหรือกิจกรรมของคุณด้วยการรังสรรค์งานกลางแจ้ง ท่ามกลางความงดงามของลานสวนสวยๆ ในโรงแรม
รองรับการประชุมคณะกรรมการบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงได้อย่างสมบูรณ์แบบ และดีเยี่ยม
รองรับการประชุมคณะกรรมการบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงได้อย่างสมบูรณ์แบบ และดีเยี่ยม
ห้องอาหารภายในโรงแรม ยังเหมาะสมในการจัดต้อนรับ และเลี้ยงรับรองของบริษัทเป็นอย่างดีอีกด้วย
ห้องอาหารภายในโรงแรม ยังเหมาะสมในการจัดต้อนรับ และเลี้ยงรับรองของบริษัทเป็นอย่างดีอีกด้วย