สำรองห้องพัก

การันตีราคาที่ดีที่สุด

อาหารออร์แกนิคที่เดอะ สุโกศล

เนื่องจาก โรงแรม เดอะ สุโกศล มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน…โรงแรมของเราจึงได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ เพื่อให้แขกได้รับประทานอาหารออร์แกนิค ที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน

ในทุกสัปดาห์ เดอะ สุโกศล จะซื้อผัก ผลไม้ออร์แกนิค จากเกษตรกรของมูลนิธิสังคมสุขใจโดยตรง เราจัดเตรียมวัตถุดิบเหล่านี้ทุกวันเพื่อใช้สำหรับบุฟเฟ่ต์ของห้องอาหารปทุมมาศ เชฟเจเรมี แฮร์ริสและทีมเชฟได้ค้นพบไอเดียสร้างสรรค์ที่ใช้ในการปรุงอาหาร เช่น ดอกอัญชันชุบแป้งทอด และนำผักออร์แกนิคมาใช้เป็นวัตถุดิบในเมนูยำวุ้นเส้นอีกด้วย…

Organic Food at Patummat

นอกจากนี้เรายังมีข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอรี่ ที่นำเสนอให้กับแขก และผู้ที่มาเยือนห้องอาหารปทุมมาศ  เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ ที่ได้มาจากเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

การทำงานร่วมกับเกษตรกรโดยตรง (ผ่านมูลนิธิสังคมสุขใจ) เราช่วยสนับสนุนวิถีชีวิต การทำมาหากินของเกษตรกร รวมทั้งช่วยลดสารเคมีที่ส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิสังคมสุขใจ

ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้การกระจายและการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์ดีขึ้น มูลนิธิสังคมสุขใจได้ให้การสนับสนุนเกษตรกรต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 8 ปีแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายเกษตรกรทั้งหมด 12 กลุ่ม รวมสมาชิกกว่า 170 ครัวเรือน กระจายอยู่ในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ครัวเรือนเหล่านี้ผลิตข้าว ผัก ผลไม้และปศุสัตว์ ภายใต้การรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) โดยการส่งเสริมและรักษาเสถียรภาพความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ มูลนิธิสังคมสุขใจสามารถส่งเสริมเกษตรกรที่ต้องการก้าวไปสู่แนวทางที่ยั่งยืนมากขึ้น

Farmers from the Sookjai Organic Community

ห้องอาหารบุฟเฟต์นานาชาติปทุมมาศ เปืดให้บริการ:

สำหรับ a la carte ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05:30 – 22:30 น. 

บุฟเฟ่ต์เปิดให้บริการ :

มื้อเช้า เวลา  05:30 -10:00 น.
มื้อกลางวัน เวลา 11:30 -14:30 น.
มื้อค่ำ เวลา 18:00 - 22:30 น.
ซันเดย์ บรั้นช์ เวลา 11:30 - 15:00 (ให้บริการเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น)

ข้อเสนอ

Weekday Special Package

เพียงสำรองห้องพักตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป (วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี) รับราคาที่ดีที่สุดไปเลย!

อ่านต่อ